Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 21:55:40

Poprawka

Za: 53 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3