Narzędzia:

Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Dnia 06-02-2020 godz. 21:05:18

Poprawka 4, 8

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3