Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 21:45:32

Poprawka 6

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3