Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 21:33:07

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 45 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3