Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 21:31:46

Poprawka 26

Za: 46 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 51 Nie głosowało: 3