Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 21:30:14

Poprawka 23

Za: 47 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 50 Nie głosowało: 3