Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 21:27:06

Poprawka 17

Za: 50 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 47 Nie głosowało: 3