Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 21:26:02

Poprawka 15

Za: 6 Przeciw: 39 Wstrzymało się: 52 Nie głosowało: 3