Narzędzia:

Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Dnia 06-02-2020 godz. 21:04:18

Poprawka 1, 5-7

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3