Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 21:23:49

Poprawka 10

Za: 45 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 52 Nie głosowało: 3