Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 21:22:23

Poprawka 7

Za: 48 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 49 Nie głosowało: 3