Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 21:21:33

Poprawka 5

Za: 45 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 50 Nie głosowało: 3