Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 21:19:56

Poprawka 3

Za: 46 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 50 Nie głosowało: 3