Narzędzia:

Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Dnia 06-02-2020 godz. 21:03:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 45 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3