Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 21:18:51

Poprawka 1, 9, 25, 28

Za: 0 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 51 Nie głosowało: 3