Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Dnia 06-02-2020 godz. 21:14:52

Poprawka 8

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3