Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Dnia 06-02-2020 godz. 21:13:14

Poprawka 4

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3