Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2020 godz. 00:37:54

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 51 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7