Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 06-02-2020 godz. 22:39:15

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5