Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 06-02-2020 godz. 22:37:08

Poprawka 1, 3

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5