Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Dnia 06-02-2020 godz. 21:12:17

Poprawka 2

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4