Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o łódzkim związku metropolitalnym

Dnia 06-02-2020 godz. 22:33:44

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 59 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 33 Nie głosowało: 5