Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Dnia 06-02-2020 godz. 22:31:48

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 58 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 36 Nie głosowało: 5