Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Dnia 06-02-2020 godz. 22:28:27

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5