Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Dnia 06-02-2020 godz. 22:27:56

Poprawka 1

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 43 Nie głosowało: 5