Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 22:25:12

Poprawka 32

Za: 64 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 5