Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 22:24:36

Poprawka 20

Za: 52 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4