Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 22:23:32

Poprawka 15

Za: 52 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 4