Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Dnia 06-02-2020 godz. 21:11:36

Poprawka 1

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3