Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 90. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej

Dnia 28-11-2012 godz. 12:10:25

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7