Narzędzia:

Dnia 15-01-2020 godz. 11:12:13

Za: 49 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2