Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2019 godz. 15:46:37

Poprawka 5

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4