Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2019 godz. 15:45:48

Poprawka 4

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3