Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2019 godz. 15:44:56

Poprawka 3

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3