Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2019 godz. 15:43:56

Poprawka 1

Za: 53 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3