Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2019 godz. 15:43:01

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 45 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3