Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2019 godz. 15:42:17

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 1 Przeciw: 95 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3