Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 18-12-2019 godz. 15:38:55

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3