Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

Dnia 18-12-2019 godz. 16:00:05

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5