Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dnia 18-12-2019 godz. 15:58:36

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 60 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 35 Nie głosowało: 4