Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Dnia 18-12-2019 godz. 15:55:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 49 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 48 Nie głosowało: 3