Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Dnia 18-12-2019 godz. 15:54:28

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3