Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Dnia 18-12-2019 godz. 15:53:28

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3