Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 18-12-2019 godz. 15:49:56

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3