Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 49. rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu

Dnia 17-12-2019 godz. 11:38:16

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5