Narzędzia:

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa

Dnia 18-10-2019 godz. 14:27:47

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 0 Przeciw: 83 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12