Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji przyznania Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla

Dnia 18-10-2019 godz. 14:24:30

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 60 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 22