Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Dnia 18-10-2019 godz. 14:16:49

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11