Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 18-10-2019 godz. 14:14:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11