Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-10-2019 godz. 14:11:10

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12